Alüminyum kullanıldığı mekanda bulunan her türlü cisimile uyum sağlayabilecek en fazla sayıda seçeneği verebilen bir metaldir. Bunun iki temel sebebi vardır:
1. Teknolojik açıdan sınırsız sayıda ve şekilde profil yapılması, yani tasarım esnekliği ve kolaylığı vermesi,
2. Metalik veya lake görünümü verecek şekilde renklendirilebilmesi.

Metalik görünüm, eloksal tekniği ile ayna parlaklığından kahverengi, siyah, mavi, sarı renk tonlarında ve naturel gümüş renginde verilebilir. Lake görünüm ise elektrostatik toz boyama tekniği ile 100‘ü aşkın renk seçeneğine imkan verir.

ALÜMİNYUM ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR

Giderek azalan dünya enerji kaynaklarının kullanımında ısıtma ve ısının ekonomik kullanımı önem kazanmıştır. Binalarda ısı yalıtımlı alüminyum doğramalar kullanılarak ısıtılan mahallerden dışarıya ısı kaçması azaltılmaktadır. Ayrıca ısı yalıtımlı doğramaların iç yüzeyleri ısı yalıtımı sayesinde soğumadığından iç mekandaki su buharının yoğuşması, yani terleme olmaz. Sabit pencerelerde dahi cam ve çerçeve arasından sızan hava ihmal edilemeyecek miktardadır. Ayrıca bu sızıntı bina yükseldikçe artar. Koşulların çok değişik olması doğramalarda uygulanacak yalıtım tekniğinde birçok detayın incelenmesini gerektirir. Ahşap, plastik ve yalıtımlı alüminyumun ısı yalıtım değerleri birbirinden çok farklı olmamasına rağmen, alüminyumun sınırsız şekillendirme ve tasarım olanağı, çok karmaşık yalıtım detaylarının ekonomik çözümünü sağlar.

ALÜMİNYUM UZUN ÖMÜRLÜDÜR

Geleneksel AHŞAP, petrol bazlı ürün olan PVC, bir metalürji ürünü olan ve çağın metali ismini alan ALÜMİNYUM bugün bina doğramalarının başlıca malzemeleridirler. Ahşap, bakım gerektirmesi, zamanla çürümesi ve kullanılmasının çok kıymetli varlıklar olan ormanları tüketmesi, PVC ise çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içermesi, güneş ışınlarına karşı Dayanıksızlığı sebepleriyle kullanım yerlerinde sorunlara ve ekonomik kayıplara yol açmaktadırlar. Buna karşın her iklim koşulunda kullanılabilen ve basit temizlikten başka bakım gerektirmeyen, diğerlerine kıyasla çok dayanıklı ve uzun ömürlü olan ALÜMİNYUM, doğramalar için ideal malzemedir. Ayrıca ahşap ve PVC doğramaların sınırlı boyutlarda yapılabilmesi ve yüksek binalara uygulanamamaları kullanım alanlarını kısıtlamakta buna karşın alüminyum doğramaların her boyutta yapılabilmesi ve yüksek binalarda uygulanması üstünlük sağlamaktadır.

ALÜMİNYUM ÇEVRECİDİR

Son yıllarda dünyada gelişen çevre bilinci ülkemizde de öne çıkmaya ve özellikle endüstriyel faaliyetler, çevreye zararları ve yararları açısından sorgulanmaya başlamıştır. Bu bağlamda çeşitli ürünlerin üretimleri sırasında ve ömürleri sonunda hurda/atık hale geldiklerinde oluşturabilecekleri çevre kirlenmesi önem kazanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde alüminyum ürünlerin gerek üretilirken, gerekse kullanıldıkları yerlerde çevre kirlenmesine kaynak olmazlar. Ahşabın ve bilhassa plastiğin aksine güneş ışınları ve yangın gibi olaylardan etkilenerek zararlı gazlar ve kirletici atıklar oluşturmazlar. Hurdaları yeniden değerlendirilerek yeni ürünlere dönüştürülebilir ve doğaya atılmazlar. Ayrıca binalarda ahşap doğramaların yerini alarak ahşap kullanımını azaltması ve dolayısıyla kıymetli orman varlıklarının korunmasını sağladığı da bilinmektedir. Sağlam, temiz, sağlıklı, yanmayan, bozulmayan, her iklim koşulunda kullanılabilen, uzun ömürlü ve estetik ürünler yapılabilen alüminyumun çevreci bir malzeme olması da daima tercih edilmesini ve çağın metali vasfını kazanmasını sağlamıştır.

Alüminyumu diğer metallere göre birçok alanda avantajlı kılan en önemli ana özelliklerini;

1. Hafifliği,
2. Hafifliğine Karşın Alaşımlandırıldığında Yeterli Mukavemeti,
3. Tekrar Defalarca Kullanılabilirliği,
4. Yüksek Korozyon Direnci,
5. Çekilebilirliği,
6. Şekillendirilebilirliği,
7. Dövülebilirliği,
8. İşlenebilirliği,
9. Yüksek Isı ve Elektriksel İletkenliği,
10. Işık ve Isı Yansıtıcılığı olarak sıralayabiliriz.

Demirden üç kat daha hafif olan alüminyum alaşımlandırılmak suretiyle demire yakın mukavemette bir malzemeye dönüşebilmektedir. Böylece, örneğin alüminyumun otomotiv sanayinde kullanımı, aracın ağırlığını azaltarak yakıt tüketimini düşürmekte, buna karşılık yük kapasitesini arttırmaktadır.

Alüminyum normal atmosfer koşullarında oksijen ile reaksiyona girerek kendi yüzeyinde doğal bir koruyucu film tabakası oluşturur. Ortalama 635×10-9 cm kalınlığında olan bu alümina tabakası alüminyumu korozyondan korur. Anotlama, boyama, laklama alüminyumun korozif etkilere karşı koruyucu özelliğini artıran diğer uygulamalardır.

Mükemmel elektrik iletkenliği nedeniyle alüminyum, elektrik enerjisi iletim ve dağıtımının başlıca elemanları olan yalıtılmış hava hattı ve yeraltı güç kabloları ve ek malzemelerde, yakın zamana kadar bu alanlarda kullanılan bakır’ın yerini almıştır.

Alüminyumun önemli diğer bir özelliği mükemmel bir ısı ve ışık yansıtıcısı olmasıdır. Bu özelliği sayesinde aydınlatma aksamlarında ve ısı yataklarında yaygın olarak alüminyum kullanılmaktadır.

Toksit ve bulaşıcı olmayan alüminyumun neredeyse alternatifsiz olduğu diğer bir kullanım alanı da gıda ve ilaç ambalaj uygulamalarıdır. 0,007 mm kalınlığında dahi alüminyum folyo tam olarak ışık, aroma ve gaz geçirgensizliğe sahiptir. Masif olarak yanmaz özellikte olan alüminyum mikro parçalar haline getirildiğinde büyük ısı açığa çıkararak yanar. Bu özelliği nedeniyle roketlerde yakıt olarak kullanılabilmektedir.

Diğer metallere göre neredeyse %100 geri dönüşümlü olan alüminyumun geleceğin metali olmasını sağlayacak en önemli ana unsurlardan birisi de ekolojik özelliğidir. Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, kamuoylarının 1980′lerde doruğa ulaşan çevre korumacılığı baskısıyla ve 1973 ile 1979 yıllarındaki petrol krizleriyle hızlanan sınırlı kaynakların en ekonomik, çevreyi en az kirletecek ve daha az enerji tüketecek şekilde kullanımı gibi kriterler, alüminyumu alternatif malzemelere göre avantajlı hale getirmektedir. Çünkü sahip olduğu birçok özellikler nedeniyle sanayide bu gelişmelere uygun bir ortam sağlamaktadır.

Her ne kadar birincil üretimde çok miktarda enerji harcanıyorsa da, son yıllarda yapılan araştırmalar, enerji dengesi açısından, kullanım ömrü dolan alüminyumun birincil üretimin sadece %5′i kadar enerji kullanılarak yeniden kullanıma sunulması, uzun vadede alüminyumun ikame malzemelerden tasarruf yanında çevre atıklarının azalması yönüyle de daha ekonomik ve çevre dostu olduğunu göstermektedir. Alüminyumun dünya kabuğunda neredeyse sınırsız miktarda bulunduğu gerçeği de bu metalin sahip olduğu diğer bir üstünlüktür.

Üretim maliyetleri de dikkate alınarak yakıt tasarrufunun daha çok önem kazanacağı, bu da daha hafif otomobillerin imalatını gündeme getirecek, bu açıdan mükemmel dayanım/ağırlık oranına sahip alüminyum rakipsiz bir malzeme durumundadır. Alüminyum çeliğin %69′una yakın bir ağırlık ile aynı güç faktörünü sağlamaktadır.

Alüminyumun bu özellikleri, kullanım alanlarının gelişmesinde ve tüketiminin artmasında büyük önem taşır. Bu nedenle ABD her yıl yayınladığı stratejik metaller içinde alüminyum her zaman ilk sıralarda yer almaktadır.